zamrznuta visnja

Višnja

 • Duboko zamrznuta višnja bez koštice
  Pakovanje: PVC kesa u petoslojnoj kartonskoj ambalaži 10-14kg
 • Duboko zamrznuta višnja sa košticom
  Pakovanje: Natron vreća 20kg
 • Duboko zamrznuta kaša višnje (pasirana višnja)
  Pakovanje: Kesa u petoslojnoj kartonskoj ambalaži 10-18kg

Na zahtev kupca moguće je raditi i manja pakovanja.

Šljiva

 • Duboko zamrznuta šljiva bez koštice, ručno sečena
  Pakovanje: PVC kesa u petoslojnoj kartonskoj ambalaži 10-14kg
 • Duboko zamrznuta šljiva, bez koštice mašinski sečena
  Pakovanje: PVC kesa u petoslojnoj kartonskoj ambalaži 10-14kg
 • Duboko zamrznuta šljiva sa košticom
  Pakovanje: Natron vreća 20kg

Na zahtev kupca moguće je raditi i manja pakovanja.