NA 88. MEĐUNARODNOM POLJOPRIVREDNOM SAJMU u Novom Sadu osvojili smo sledeća priznanja za kvalitet proizvoda:

 

6 x VELIKA ZLATNA medalja

1 x ZLATNA medalja

1 x PEHAR ŠAMPIONA kategorije smrznutih proizvoda

SREBRNI ŠAMPIONSKI PEHAR u grupi proizvodi od voća i povrća – za vrhunski kvalitet ocenjenih proizvoda

 

 

88. Medjunarodni sajam u Novom Sadu

Traditional Food – Nagrade na novosadskom sajmu 2021.