Krsta Paunović

Generalni Direktor

Marko Radoičić

Šef proizvodnje

Ivana Paunović

Direktorka finansija i nabavke

Tanja Čečarić

Tehnolog

Srđan Vujić

Direktor marketinga i prodaje

Adam Trajković

Direktor Logistike