image

Krsta Paunović

Generalni Direktor

image

Srđan Vujić

Šef marketinga i prodaje

image

Ivana Paunović

Direktor Finansija

image

Tanja Čečarić

Tehnolog

image

Adam Trajković

Direktor Logistike

image

Marko Radojičić

Šef proizvodnje